Hotel naopak


Janko Petrek

dazdnikyVo veľkom kúpeľnom meste, aby zvýšili počet návštevníkov, postavili hotel naopak. Bola to vskutku veľká atrakcia, hostia sa hrnuli z celého sveta, aby obdivovali, ale najmä strávili aspoň jeden deň v tomto čudnom hoteli. Každý bol zvedavý, ako je to - naopak!

Na prvý pohľad sa budova ničím nelíšila od ostatných stavieb. Nebola postavená na strechu, ako si mnohí mysleli. Dokonca aj vnútrajšok bol celkom ako iné vnútrajšky. To, čo malo byť hore, bolo hore, čo malo byť dole, bolo dole. Takisto prevádzka sa ničím neodlišovala od zaužívaných prevádzok. Pri vchode sa ľudia prihlasovali u recepčných pri odchode platili, na obed obedovali v reštaurácii, v noci súložili alebo spali. Napriek tomu boli ľudia spokojní, ich zvedavosť sa plne ukojila a neustále boli nútení žasnúť nad svetoznámym dielom. V čom teda to naopak spočíva? Ide o masovú hystériu? Alebo si ľudia hanbia priznať, že je to vlastne normálny hotel, že oni to nezbadali, a celý svet áno?

Nie, nejde o žiaden podvod! Nik nemusí mať strach, že bol oklamaný! Ten hotel je skutočne naopak!

Posledná úprava (Nedeľa, 10 Október 2010 09:57)